Current Issues

Current Issues

Башкатова В. В., Світличний О.П. Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів людини і громадянина: монографія (PDF)

Башкатова В. В., Світличний О.П. Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів людини і громадянина: монографія (PDF) Башкатова В. В., Світличний О.П. Б33    Роль адміністративного права України у захисті прав і законних інтересів людини і громадянина: монографія/  В. В. Башкатова, О. П. Світличний.   – К.: ЦП «Компринт», 2016. – 203 с. ISBN …

Read Article Read More

Мачуський В.В. Законодавче забезпечення права на підприємництво в Україні

Інтеграція України в Європейський і світовий економічний простір обумовлює актуальність з’ясування стану законодавчого забезпечення права на підприємництво в Україні. Право на здійснення підприємницької діяльності гарантується Конституцією України [1] (далі Конституція). Так в ст. 42 Конституції  зазначено, що кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Беручи до уваги ту обставину, що конституційні права …

Read Article Read More

Мачуський В.В. Правові аспекти лібералізації заснування підприємницької діяльності в Україні

Правові засади лібералізації заснування підприємницької діяльності в Україні зумовлені, зокрема, двома визначальними чинниками: 1) засадами внутрішньої політики України; 2) обов’язками української держави відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Відповідно до ст. 7 Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» від 01.07.2010 р. [1] створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, спрощення …

Read Article Read More